הדרכה הניתנת לכל עובד פעם בשנה וכוללת נושאים שונים בתחום הבטיחות בהתאם לאופי הפעילות של העובדים

 

במסגרת ההדרכה מועברים נושאים הנוגעים בבטיחות העובדים בהתאם לאופי תפקידם מתוך נושאים שונים כגון: בטיחות כללית, בטיחות בעבודות חשמל, בטיחות בעבודות חמות, ציוד מגן אישי והשימוש בו, הגנת מכונות, מיגון מכונות לבטח, ריענון עבודה בגובה ועבודה נכונה בסולמות, נהלי חירום וכיבוי אש, בטיחות במערכות מיזוג אויר וכ"ו