קורס המועבר ע"י מרצה חיצוני לטכנאי המיזוג והקירור של החברה על מנת להעמיק ולהעשיר את הידע המקצועי בתחום.

 

במסגרת הקורס מועברים נושאים בתחום המיזוג והקירור הן ברמה התאורטית בתרמודינאמיקה  ומערכות שונות והן ברמה המעשית של חישובים לתכנון וביצוע עבודות הכרוכות במערכות אלו. בין הנושאים השונים הנלמדים: מושגי יסוד, לחץ וטמפרטורה, קררים למיניהם, גרף מולייר, מחזורי קירור, סוגי ציוד (מדחס, צ'ילר, מגדל קירור, מעבה וכ"ו) ועוד נושאים שונים.