הדרכה הניתנת לעובדי קבלן המשנה לפני כניסתו לעבודה באתר הפרויקט

 

במקרים בהם נדרש מועברת הדרכת בטיחות בה מועברים נושאים הנוגעים בבטיחות העובדים בהתאם לאופי העבודה באתר מתוך נושאים שונים כגון: בטיחות בעבודה באתרי בניה, בטיחות בעבודה בכלי עבודה חשמליים מטלטלים, בטיחות בעבודה בגובה, כללי עבודה בטוחה, ציוד מגן אישי והשימוש בו, בטיחות בעבודות חמות, נהלי חירום - כיבוי אש ומילוט וכ"ו