החזון

נחתור להוביל בתחום עיסוקינו

וניצור יחדיו את רוח משב:

במיזוג איכויות של אדם ומכונה,

באקלים מעולה של תנופת עשייה,

עם אנרגיה טובה באויר ובאווירה,

כך נבנה בתבונה חברה איתנה.


הצהרת המשימה

ביצוע פרויקטים ומתן שרות מקצועי ומיטבי

למערכות אנרגיה, קירור ומיזוג אויר,

תוך שיפור מתמיד של חווית העובד והלקוח.

ערכים:

מקצוענות
ממזגים איכויות של אדם ומכונה.

שותפות
יוצרים אקלים מעולה של תנופת עשייה.

אנרגיה טובה
מפיקים אנרגיה טובה באויר ובאווירה.