מדיניות בטיחות וגיהות

חברת משב מבצעת פרויקטים רבים ומורכבים בתנאי סיכון משתנים וזאת באמצעות מגוון מכשירים וכלי עבודה מסוגים שונים.

משב מחויבת למדיניות בטיחות וגיהות מגובשת ואיתנה. כפועל יוצא, החברה מיישמת תקנות והנחיות נטולות פניות וחסרות פשרות, בכל הנוגע לבטיחות העובד וסביבתו.

השלמתו של כל פרויקט באופן בטוח ואחראי נובעת הן מניסיון אנשי המקצוע, הציוד אשר עומד בתקני האיכות והבטיחות ומהפעלת שיקול הדעת המקצועי ביותר קודם ובעת ביצוע העבודה. החברה מקצה לפרויקט צוות מנוסה אשר מכיר את נקודות התורפה בביצוע המשימות ונערך בהתאם.

צוות המנהלים והעובדים עובר הדרכות תקופתיות, השתלמויות וריענון נהלים ונדרש לערנות מרבית ואחריות כוללת בעבודתו.

מטרת החברה הינה להבטיח פעילות בטוחה ללא נפגעים ולדאוג לשלומם של עובדי החברה ובריאותם.